Úvod

Historie sboru

Členská základna

Technika

Funkční označení

Aktuality

Dokumenty

Fotogalerie

Odkazy

 

 

KONTAKT:

 SH ČMS
 Sbor dobrovolných
 hasičů Borovy
 Borovy čp. 16
 psč. 334 01
 ič. 65580648

 Starosta SDH
 
tel. 777 819 217
 Velitel SDH
 
tel. 732 752 642
 
E-mail
 
sdhborovy@seznam.cz

TOPlist

Zkoušky z odborností MH 2018

Na velikonoční Bílou sobotu dne 31. března 2018 jsme u našeho Sboru dobrovolných hasičů v Borovech uspořádali závěrečné zkoušky z odborek mladých hasičů (MH). Tato událost proběhla v klubovně požární zbrojnice, začátek v 10:00 hodin. Mladí hasiči - Soptíci, zde plnili odznak odbornosti, který je nedílnou součástí hry Plamen a bez kterého by děti při celostátní soutěži MH zbytečně získávaly trestné body. Jednalo se pro nás v současnosti samozřejmě o něco nového, roky zpět se tu nic podobného nerealizovalo. Přesto každý z nás, dnes už "pětatřicátníků" (rozených kolem roku 1980), tohle dobře známe. Dříve nám sice říkali mladí požárníci (MP), ovšem to hlavní, čili získávání základních vědomostí ohledně požární  prevence, to je pořád stejné. Odborky MH jako takové se skládají  z pěti základních disciplin, a to Kronikář, Preventista, Strojník, Velitel a Cvičitel. Rozšířením této kategorie jsou Preventista-junior a Strojník-junior. My jsme tu měli celkem 11 dětí z našeho sboru. Nejprve byl teoretický test na počítači s automatickým vyhodnocením výsledků. K tomu byl použit výukový software vytvořený přímo SH ČMS pro tyto účely. Poté následovaly ústní zkoušky před zkušební komisí, kterou tvořili starosta SDH Borovy Josef Sedláček a velitel SDH Lukáš Suchý. Jako přísedící zde byl přítomen náš dlouholetý člen pan Zdeněk Hájek starší. Děti si vedly velmi dobře, ovšem nějaká ta tréma byla přeci jen vidět. Možná za to mohly uniformy našich funkcionářů (na které zatím nejsou děti moc zvyklé), nebo šlo jen o obyčejnou nervozitu před zkouškou.

 

 

 

 

 


 

Jméno Získaná odbornost Odznak
Eliška Hájková
Tereza Mračková
Kronikář
Natálie Mora
Karolína Pechová
Preventista
Veronika Křížová
Adéla Mastná
Petra Pelíšková
Preventista - junior
Petr Hájek
Petr Melich
Strojník
Jan Lamplot Strojník - junior


Každopádně každý ze Soptíků odborku splnil. Děti měly zázemí v borovském kulturním domě, kam jsme si pro ně chodili. Nebylo možné mít všechny v hasičárně, tomu neodpovídají rozměry místnosti. Soptíci tak trávili čas před zkouškami i po nich malováním v oblasti požární tématiky, neboť i jejich obrázky jsou taktéž  součástí  hry  Plamen.  Na  závěr  proběhlo  vyhodnocení,  při kterém děti obdržely pamětní list a  čokoládu.  Řádné  odznaky  odbornosti  jim  budou  slavnostně  předány  u příležitosti výročí 90ti let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Borovech, v sobotu 2. června 2018. Na  závěr  je třeba zmínit, že  se naši Soptíci také zúčastnili 3. března tohoto roku zimního srazu dětí v Sušici (více informací ZDE, fotky ZDE). Odtud si domů přivezli
první a druhé místo. Měli to opravdu perfektně natrénované, všechna chvála ! 

Na odborné přípravě mládeže se podíleli Soňa Hájková, Petr Pelíšek, Kamil Komiň. Poděkování patří Petru Hájkovi st., který nás jako řidič hasičského vozu vždy odvezl kam jsme si vzpomněli.                                                                                                              Fotky v plném rozlišení ZDE

 


Copyright © 2015, SDH Borovy