Úvod

Historie sboru

Členská základna

Technika

Funkční označení

Aktuality

Dokumenty

Fotogalerie

Odkazy

 

 

KONTAKT:

 SH ČMS
 Sbor dobrovolných
 hasičů Borovy
 Borovy čp. 16
 psč. 334 01
 ič. 65580648

 Starosta SDH
 
tel. 777 819 217
 Velitel SDH
 
tel. 732 752 642
 
E-mail
 
sdhborovy@seznam.cz

TOPlist

Valná hromada 2020

         Letošní výroční Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Borovech se konala v sobotu 18. ledna 2020 od 18ti hodin v kulturním domě Borovy. Od těch předešlých se ovšem výrazně lišila. Tento rok totiž proběhly celorepublikově volby nových členů výborů a to na další pětileté období, konkrétně 2020 až 2024. Volby probíhají jak na úrovni krajů, tak i okresů, okrsků a vlastních SDH. Čili neminulo to ani nás. Schválili jsme volbu hromadnou, aby se nemuselo hlasovat pro každého člena zvlášť, čímž by se schůze  časově  protáhla. Při volbě se nikdo nezdržel hlasování, pouze jediný hlas byl proti. Nově zvolený výbor SDH Borovy bude v daném volebním období pracovat ve složení: starosta SDH - Josef Sedláček, místostarosta - Zdeněk Hájek ml., velitel SDH a JPO - Lukáš Suchý, hospodář - Zdeněk Kodalík, členové výboru - Václav Kořínek, Klára Kořínková, Martin Louda, Petr Pelíšek, Kamil Komiň, Josef Tíkal ml., Martin Voves,  Iveta  Lamplotová  a  Petr Hájek.  Stav  členské  základny činí celkem 86 členů, z  toho 40  mužů, 24  žen  a  22  dětí. Finanční  hotovost  v  pokladně  i  na  běžném  účtu souhlasí,  nebyly  shledány  žádné  peněžité  ani  účetní  závady.  Fungování  kolektivu  Mladých  hasičů a odpovědnost za práci dětí mají nadále na starosti vedoucí mládeže Petr Pelíšek a Kamil Komiň, kterým velice pomáhají Soňa Hájková a Iveta Lamplotová, příležitostně i další členové. Dále byly schváleny návrhy  pro  činnost  družstva  žen  a  mužů, činnost MH, kulturní a sportovní činnost, a pracovní iniciativu sboru na rok 2020. Svou zdravici nám přijeli podat zástupci z SDH Červené Poříčí, Třebýcinka, Stropčice, Vřeskovice, Nezdice a Lužany.
 

Po guláži od Karla Pánovce (byl opět vynikající) následovala krátce volná zábava a pak již přišel na řadu Hasičský bál. Už podruhé nám tu zahrála k tanci a poslechu Pošumavská muzika. Letos jsme ovšem byli velice  mile  překvapeni,  a to účastí. Ač to nikdo z nás nečekal, přišlo si sem na sál místního KD posedět a zatancovat úctyhodné  množství  lidí, hrubým odhadem tak 250 osob  celkem. To  zde na podobné akci v horizontu posledních cca 10ti let nikdy nebylo. Přišlo hlavně mnoho cizích, zejména ti mladší, věkově kolem 20ti roků. Takže jsme ve finále museli přidávat další stoly a židle. Tombola doufáme také nikoho neurazila, bylo  nachystáno mnoho věcných cen. Tak jen stručný výčet: palivové dřevo 3,5 m3, mobilní telefon (os. Android), balíček kosmetiky, ruční vrtačka, dárkový poukaz v hodnotě 1000,-Kč, vysavač na listí a mnoho dalších. Zábava skončila v půl čtvrté ráno, vydrželi jen ti nejzdatnější. 

Měli jsme tu i jeden osobní rekord, za který by se nemusel stydět ani sám "Ruda Pivrnec". Tento výkon vyžadoval nejen léta praxe a odříkání, ale i vrozený talent....

                                                  
a
    

                                                                                                              Fotky v plném rozlišení ZDE
                                                                          

 

Copyright © 2015, SDH Borovy